Maskin og Truckopplæring as

Maskinfører - 15.500 kr

Komplett - Både Gravemaskin M2 og Hjullaster M4

I løpet av to intensive uker gir vi deg teorikurs og praksiskjøring på både gravemaskin M2 og hjullaster M4. Når kurset er avsluttet har du kompetansebevis og kan arbeide selvstendig med begge maskiner!

Enkelt for deg - enkelt for din arbeidsgiver!

Maskinfører

INFORMASJON

Hvorfor selger vi nesten bare komplette kurspakker der både teori og praksiskjøring er inkludert?

Maskinføreropplæringen består av fire moduler, der modul 1 og 2 er teori, mens modul 3 er grunnleggende praksis og modul 4 er praktisk mengdetrening. Modul 4 kan gjennomføres som fadderkjøring ute i en bedift i sammarbeid med en opplæringsvirksomhet, men bare dersom modul 3 er gjennomført. Ettersom modul 3 er en praksismodul som handler om å bli kjent med maskinene blir dette gjennomført ute på vårt øvelsesområde. Dette kan ikke gjøres i et klasserom.

Enkelte opplæringsvirksomheter velger derimot å kun tilby teorikurs, noe som omfatter modul 1 og 2. Dette er i realiteten bortkastende penger, ettersom du som elev ikke kan gå videre uten også å gjennomføre modul 3. Da først har du mulighet til å gjennomføre modul 4 som fadderkjøring ute i bedriften du jobber i. Men vi opplever at de aller fleste elever ikke har mulighet til å gjennomføre modul 4 ute i en bedrift, og dermed er de avhengig av å øvelseskjøre hos oss. Derfor synes vi det er greit å tilby alt som én totalpakke som gjennomføres i løpet av to intensive uker.

Etter to uker på kurs hos oss har du fullt kompletansebevis og kan gå rett ut i en selvstendig jobb som maskinfører både på gravemaskin M2 og hjullaster M4.

Enkelt for deg - enkelt for din arbeidsgiver!

Punkter som er viktige for elever
 • Få elever per kurs gir god tilgang på instruktør.
 • Ingen skjulte kostnader. Vi opererer kun med én pris - den du til slutt skal betale. Det påløper ingen skjulte kostnader - både digitalt læremateriell, sertifikater er inkludert.

KURSPLAN

Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser, 8 timer
 • Innledning
 • Lover og forskrifter
 • Ytre miljø
 • Sikkerhetsbestemmelser og bruk av sikkerhetsutstyr
 • Farlig gods, merking og håndtering
 • Eksamen (skriftlig teoretisk prøve med krav om bestått)
Modul 2.1 Teorikurs - Masseforflyttningsmaskiner, 24 timer
 • Innledning med krav til fører av masseforflyttningsmaskiner
 • Bruksområder for ulike typer masseforflyttningsmaskiner på arbeidsplassen
 • Oppbygging av forskjellige typer masseforflyttningsmaskiner
 • Vedlikehold av masseforflyttningsmaskiner
 • Hydraulikk
 • Dieselmotor
 • Sertifisering/dokumentasjon
 • Øvingsoppgaver
 • Eksamen (skriftlig teoretisk prøve med krav om bestått)
Modul 3.1 Grunnleggende praktisk opplæring, 8 timer
 • Funksjon og virkemåte for hovedkomponentene på aktuelle masseforflyttningsmaskiner
 • Kontrollpunkter på masseforflyttningsmaskiner
 • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
 • Bruksområder og betjening av masseforflyttningsmaskiner
 • Masseforflyttningsmaskinens arbeidsområde
 • Masseforflyttningsmaskin brukt til løfting av last
 • Bruk av løfteredskap
 • Praktisk bruk av masseforflyttningsmaskinen
Modul 4.1 Kjøring, 32 timer per maskin
 • Repetisjon av leksjon 1 – 7 i modul 3.1
 • Praktisk øvelse i bruk av masseforflyttningsmaskin

Denne siden lagrer ikke personlig informasjon, men bruker nødvendige informasjonskapsler samt funksjonelle informasjonskapsler som hjelper oss å vedlikeholde og drifte nettsiden.

Ved bestilling av våre produkter vil vi lagre nødvendig personlig informasjon i våre systemer til at vi kan levere disse produktene og vedlikeholde kompetanserelatert informasjon som vi er pålagt for å kunne dokumentere de sertifikater vi utsteder.