Maskin og Truckopplæring as

Truckfører - 3.950 kr

Komplett - T1, T2 og T4

I løpet av fem intensive dager gir vi deg teorikurs og praksiskjøring på truck. Når kurset er avsluttet har du kompetansebevis på truck under 10 tonn og kan arbeide selvstendig som truckfører!

Enkelt for deg - enkelt for din arbeidsgiver!

Truckfører

INFORMASJON

Hvorfor selger vi nesten bare komplette kurspakker der både teori og praksiskjøring er inkludert?

Maskinføreropplæringen består av fire moduler, der modul 1 og 2 er teori, mens modul 3 Truckføreropplæringen består av fire moduler, der modul 1 og 2 er teori, mens modul 3 er grunnleggende praksis og modul 4 er praktisk mengdetrening. Modul 4 kan gjennomføres som fadderkjøring ute i en bedift i sammarbeid med en opplæringsvirksomhet, men bare dersom modul 3 er gjennomført. Ettersom modul 3 er en praksismodul som handler om å bli kjent med trucken blir dette gjennomført ute på vårt øvelsesområde. Dette kan ikke gjøres i et klasserom.

Enkelte opplæringsvirksomheter velger derimot å kun tilby teorikurs, noe som omfatter modul 1 og 2. Dette er i realiteten bortkastende penger, ettersom du som elev ikke kan gå videre uten også å gjennomføre modul 3. Da først har du mulighet til å gjennomføre modul 4 som fadderkjøring ute i bedriften du jobber i. Men vi opplever at de aller fleste elever ikke har mulighet til å gjennomføre modul 4 ute i en bedrift, og dermed er de avhengig av å øvelseskjøre hos oss. Derfor synes vi det er greit å tilby alt som én totalpakke som gjennomføres i løpet av to intensive uker.

Etter fire dager på kurs hos oss har du fullt kompletansebevis og kan gå rett ut i en selvstendig jobb som truckfører.

Enkelt for deg - enkelt for din arbeidsgiver!

Punkter som er viktige for elever
 • Få elever per kurs gir god tilgang på instruktør.
 • Ingen skjulte kostnader. Vi opererer kun med én pris - den du til slutt skal betale. Det påløper ingen skjulte kostnader - både digitalt læremateriell, sertifikater er inkludert.

KURSPLAN

Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser, 8 timer
 • Innledning
 • Lover og forskrifter
 • Ytre miljø
 • Sikkerhetsbestemmelser og bruk av sikkerhetsutstyr
 • Farlig gods, merking og håndtering
 • Eksamen (skriftlig teoretisk prøve med krav om bestått)
Modul 2.2 Teorikurs - Løfte- og stablevogner for gods, 14 timer
 • Innledning med krav til truckfører
 • Bruksområder for ulike typer trucker T1 –T5
 • Truckens konstruksjon og virkemåte
 • Hydraulikk
 • Dieselmotor
 • Sertifisering/dokumentasjon
 • Øvingsoppgaver
 • Eksamen (skriftlig teoretisk prøve med krav om bestått)
Modul 3.1 Grunnleggende praktisk opplæring, 6 timer
 • Funksjon og virkemåte for hovedkomponentene på aktuelle trucktyper
 • Kontrollpunkter på trucktyper
 • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
 • Bruksområder og betjening av aktuelle trucktyper
 • Truckens arbeidsområde
 • Godshåntering og forståelse av lastediagram
 • Kjøreteknikk
Modul 4.2 Kjøring, 16 timer
 • Hovedkomponenter på aktuelle trucker med eventuelt tilleggsutstyr
 • Kontrollpunkter på aktuelle trucktyper
 • Funksjonstest
 • Godshåntering og kjøretrening

Denne siden lagrer ikke personlig informasjon, men bruker nødvendige informasjonskapsler samt funksjonelle informasjonskapsler som hjelper oss å vedlikeholde og drifte nettsiden.

Ved bestilling av våre produkter vil vi lagre nødvendig personlig informasjon i våre systemer til at vi kan levere disse produktene og vedlikeholde kompetanserelatert informasjon som vi er pålagt for å kunne dokumentere de sertifikater vi utsteder.